Nyheder 2016

Nyheder 2016

Odder filmet af vildtkamera i Åmosen.
24. juli 2016
Odderbestanden i Jylland har været i fremgang i mange år efter nær udryddelse tilbage i 1980’erne. Til gengæld har odderen siden 2006, hvor man fandt odderekskrementer, været helt fraværende på Sjælland.
Men efter et års overvågning med vildtkamera i Naturpark Åmosen på Vestsjælland, er det nu lykkedes et hold forskere fra Statens Naturhistoriske Museum at filme noget af en sensation – en sjællandsk odder.
– For et år siden satte vi ti vildtkameraer op i Naturpark Åmosen, hvor der tilbage i 2006 blev fundet odderlorte. Men efter et år uden held, var vi ved at give op, siger lektor Peter Rask Møller fra Statens Naturhistoriske Museum og uddyber:
– Kameraerne skulle egentlig pilles ned i maj 2016 og flyttes til andre områder, men i sidste øjeblik besluttede vi at give Åmosen en sidste chance hen over sommeren. Og minsandten om der ikke blandt de 2.246 videoer, som vi hentede i forrige uge, gemte sig to korte videoer-sekvenser med en flot odder. Den luntede forbi kameraet kl 02.01 om natten d. 28. maj og igen to timer senere.
Fundet af odderen kan dog vise sig at være knapt så sensationelt. I juni måned 2015 udsatte Danmarks Naturfrednings-forening nemlig tre jyske oddere i
Vestsjælland for at få flere oddere i den østdanske natur. Og det kan altså være en af disse oddere, der er fanget af vildtkameraet.
– Vi kan ikke udelukke, at vores optagelser viser en ægte, sjællandsk odder, men det er måske mere sandsynligt, at vi har filmet en af de tre oddere, der blev udsat for cirka et år siden, og som har levet i den sjællandske natur i et år og har fundet frem til et af de bedste odderlevesteder på Sjælland. Vi ved heller ikke, om den observerede odder har etableret sig i området, eller kom den bare forbi? Eller om der er flere oddere i området. Det skal vi nu undersøge nærmere, siger adjunkt Morten Tange Olsen fra Statens Naturhistoriske Museum.
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-06-29-ikke-set-paa-sjaelland-i-aartier-odder-fanget-paa-vildtkamera.

Udsætning af ørreder i Tuse Å.
4. april 2016
Alle er hjertelig velkommen på lørdag, den 9. april, når Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) sætter 25.000 stk. ørredsmolt ud i Tuse Å.
Det sker ved Åkalvebroen (den gamle Nykøbingvej) klokken 13.00.
Tag gerne hele familien med, for der er garanti for masser af spræl i de små fisk, når de springer i Tuse Å af ”glæde”, -for det er en festdag, når ringen sluttes og ørrederne kommer hjem.
25.000 små ørreder mellem 10-25 cm ankommer på lørdag til Tuse Å, hvor de sættes ud ved Åkalvebroen (den gamle Nykøbingvej) klokken 13.00, hvor Linda Bollerup Høeg fra Fyns Laksefisk (Elsesminde) og vognmand-Ove, dukker op fra Odense med årets ørredsmolt til udsætning i mundingen af Tuse Å.
Herfra vil de vandre ud i Isefjorden i de kommende uger, og indgå i den samlede bestand af ørreder i fjorden.

Bestanden af ørreder i Isefjorden er dels de udsatte fisk, og heldigvis, også naturlige vilde ørreder, der selv har formået at klare naturens forunderlige gang.
De udsatte ørreder derimod, er en del af Fiskeplejen, der administreres af DTU Aqua i Silkeborg, og som alle danske lystfiskere betaler til gennem Fisketegnet.
I Isefjorden skal der ifølge Fiskeplejen udsættes i alt ca. 100.000 stk. ørreder i mundingerne af vandløb, der løber til fjorden, således at de kan blive ”præget” af duften fra vandløbet inden de vandrer ud i Isefjorden for at æde sig store og frygtindgydende……!!!
I TØS håber vi naturligvis, de vender tilbage til Tuse Å, når de er kønsmodne for derved at deltage i gydningen de kommende år.
Ørrederne er blevet opdrættet på Fyns Laksefisk, hvor Linda dagligt har nusset om dem og givet dem optimale forhold i ”ørredvuggestuen og -børnehaven”, således at de har haft en yderst stor overlevelse.

De små ørreder blev lagt i klækkeriet på Fyn som øjenæg i efteråret 2014 og er netop afkom af moderfisk fanget under elektrofiskeri i Tuse Å for halvandet år siden af Arbejdsgruppen og frivillige fra TØS.

Moderfiskene blev strøget for æg og sæd, og de små befrugtede æg blev derefter kørt til Fyn og lagt ind i klækkebakker i opdrætsanlægget.
Vi kan derfor glæde os over, at de gener, der gennem årtiers tilpasning til netop forholdene i Tuse Å, endnu engang bliver videreført.
Ringen sluttes og nu er det op til naturen at klare resten.
Det fejrer vi i TØS ved at invitere til ”Open Air” ved Åkalvebroen (den gamle Nykøbingvej), hvor vi vil være værter for udsætningen af de små ørreder.
TØS sørger for øl til de ”voksne”, og vand til de mindste, -både til børn og til ørreder.

Vedligeholdelse af vandløbene i Holbæk Kommune i 2016
27. februar 2016
Holbæk Kommune bad TØS om at komme med input til den kommende grødeskæringssæson, idet Holbæk Kommune påtænker at forlænge de to nuværende kontrakter med entreprenørerne.
TØS gav følgende kommentarer til forvaltningen:

På vegne af Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS), er vi tilfredse med, I påtænker at forlænge de to nuværende grødeskæringskontrakter med yderligere en sæson.
Vi vil i den forbindelse rose vedligeholdelsen af Tuse Å-systemet.
Vi var selv ude for at kigge på vedligeholdelsen ved flere lejligheder sidste år, og denne opmærksomhed gav ikke anledning til nogen bemærkninger.
Vi har dog visse ønsker for den kommende grødeskæringssæson, idet det er vigtigt, ud over at regulativerne naturligvis skal overholdes, at vedligeholdelsen af vandløbene sker under størst mulig hensyntagen til miljøet.

Det betyder i vores optik:
1. at der afholdes et til to ”opgraderingsmøder” med entreprenørerne for at gøre dem opmærksom på de rammer, de skærer grøde efter. Under hensyntagen til miljøet. I den forbindelse er vi i TØS bekendt med, at kommunens mangeårige rådgiver på vandløbsområdet, Peter W. Henriksen fra Limno Consult tidligere har deltaget i disse opgraderingsmøder og har gjort det tydeligt, hvad det vil sige, -at tage hensyn til miljøforholdene og samtidig overholde regulativet.

2. Under hensyntagen til miljøet betyder blandt andet, at bevare ”de gode vandplanter”, såsom vandranunkel og vandstjerne, da de giver fantastisk variation, og ikke virker stuvende på vandføringen.

3. Ligeledes er udhængende bred-vegetation helt afgørende for, om der er skjul for vandløbets fauna. Ligeledes er udhængende bredvegetation vigtig for at formindske solindstrømningen og dermed sikrer lave temperaturer i åen. Bredvegetationen og de udhængende brinker er helt afgørende for vandløbets bestand af ørreder, da det er her, ørreden typisk finder skjul.

4. Kontinuiteten er ligeledes afgørende for den miljøvenlige vedligeholdelse, da entreprenøren med større kendskab og erfaring igennem en årrække med samme vandløb, er i stand til på et fornuftigt grundlag, at vurdere rammerne for den miljøvenlige vedligeholdelse.

På vegne af Arbejdsgruppen i Tuse Å’s Ørredsammenslutning, Rune Hylby.

Svinninge Å for TØS’er
22. februar 2016
Igennem mange år har TØS haft et lettere mærkværdigt forhold til Svinninge Å.
Åen er egentlig blevet administreret af Odsherred Sportsfiskerforening, men det har ad flere omgange været TØS, der har lagt engagement i åen, blandt andet via den årlige registrering af gydegravninger.
Vi har derfor holdt et møde med Odsherred-folkene og er blevet enige om at samarbejde om åen.
Sådan mere officielt.
I TØS ser vi frem til samarbejdet, der kan rumme meget spændende perspektiver, blandt andet på baggrund af den fine havørredopgang.
Vi ser frem til at kunne offentliggøre en mere konkret plan for Svinninge Å til glæde for miljøet i åen, og til glæde for borgerne i lokalområdet.

 

 

 

 

Tuse Å tordner mod Fjorden

18. februar 2016
Lars Høpfner, der er ét af vores meget engagerede medlemmer, har været en tur forbi ”Slusen” umiddelbart før årsskiftet. Det var netop i de dage, hvor nedbøren havde stået ned i stænger og særligt den 26-27. december fik vi en ordentlig sjat. Lars benyttede feriedagene til at tage et par billeder af den flom, der ramte åen. Fantastiske billeder, og desværre uden lyd, for det ville have været med til at forøge oplevelsen.
Vi takker naturligvis for billederne og opfordrer samtidig andre af vores medlemmer, at dele glæder og sorger med os.

 

 

Den store sivskærer-dag
11. februar 2016
I Arbejdsgruppen vil vi gerne gøre det mere attraktivt at fiske i Tuse Å.
Én af de strækninger, der er mest spændende om foråret, -er nedstrøms Åkalvebroen. Her volder tagrørene dog visse problemer.
Det vil vi gerne gøre noget ved, og vi har derfor brug for hjælp til at skære et antal ”huller”, således at det er nemmere at få adgang til fiskeri. “Den store sivskærer-dag” løber af stablen, søndag den 28. februar, hvor der er fælles mødested klokken 9.00 ved Åkalvebroen. Du kan melde dig som hjælper til Jan Friis Larsen fra Arbejdsgruppen på nummer: tlf. 5363 6276 eller på mail: jan.flyfisher@gmail.com .

Pressemeddelelse udsendt 3. februar 2016

TØS glæder sig over tilslutning til Fishing Zealand
3. februar 2016
I Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS), er vi yderst glade for, at Holbæk Kommune og en klynge fra erhvervslivet, har tilsluttet sig Fishing Zealand. Vi ser det som en stor mulighed for at fremme lystfiskeriet, turismen, børne- og ungeindsatsen samt naturplejen.

Tuse Å’s Ørredsammenslutning har i mere end 30 år arbejdet for vand- og fiskeplejen i Tuse Å-systemet, Elverdamsåen og i Isefjorden. Den store frivillige indsats har gjort, at Tuse Å og Elverdamsåen i dag er Sjællands bedste ørredvande i forhold til gydende havørreder. Hvert år vandrer tusindvis af havørreder op i åerne for at gyde og det er yngelen fra Holbæk Kommunes åer, som bidrager med langt størstedelen af Isefjordens havørreder. Indsatsen i Holbæk kommunes vandløb er således af afgørende betydning for hele Isefjorden.
Den store indsats fra Holbæk Kommune og TØS, kombineret med en årlig udsætning af ørreder i Isefjorden gør, at mange tusinde lystfiskere fisker i fjorden, -året rundt, og fra tidlig morgen til sen aften.
Netop lystfiskerne, både de lokale, regionale og udenlandske lystfiskere, er en vigtig økonomisk faktor i lokalområdet uden for højsæsonen, idet lystfiskerne planlægger ferien efter fiskeriet og mulighed for fangster. Højsæsonen for fiskeri i Isefjorden ligger netop om foråret og efteråret, og derfor kan et øget fokus på lystfiskeriet i Holbæk Kommune være med til at forlænge sæsonen for områdets turisterhverv.
Indsatsen overfor børn og unge er ligeledes en meget vigtig del af Fishing Zealand, og netop her rummer tilslutningen store muligheder for at give de kommende generationer et meget nuanceret natursyn, blandt andet gennem ”Ørredpatruljen” og ”plej en fisk”.
I TØS stiller vi gerne vores vandløb til rådighed for den indsats, der både teoretisk og ikke mindst praktisk, kan give børn og unge en større naturforståelse.
I TØS ligger vand- og fiskeplejen i Fishing Zealand vores hjerte meget nært. Det bæredygtige aspekt er forudsætningen for at kunne bibeholde det gode fiskeri i Isefjorden, og den målrettede indsats for miljøet i Fishing Zealand er helt i tråd med den mangeårige frivillige indsats, TØS har engageret sig i.
Der er store lokale islæt i Fishing Zealand. Den frivillige vand- og fiskepleje i Fishing Zealand bliver særligt prioriteret i fremtiden gennem ansættelsen af den lokale formand for TØS, Rune Hylby, der allerede sidste år blev ansat af Fishing Zealand som ”frivillighedskoordinator” og som i år bliver yderligere engageret, som ”bandeleder” for den kommende Grusbande, der prioriteres højt i Fishing Zealand. Endvidere er biolog Peter W. Henriksen (Limno Consult), ansat som biologisk rådgiver for projektgruppen i Fishing Zealand, hvilket netop i Holbæk Kommune giver desto større mening, da Kommunen i en lang årrække har benyttet sig af Limno Consult som rådgiver med miljø og fiskeundersøgelser i bl.a. Kommunens vandløb.
I TØS er vi derfor meget positive overfor Holbæk Kommunes tilslutning til Fishing Zealand, -ikke mindst på baggrund af de 16 lokale virksomheder, der har bidraget økonomisk til at støtte op om tilslutningen.
Vi er overbeviste om, at netop virksomhedernes opbakning vil få stor betydning for en større fokus på lystfiskeriets positive økonomiske effekter for lokalområdet. Derudover er der alle de afledte effekter af tilslutningen til Fishing Zealand, blandt andet et større fokus på den bæredygtige indsats og bevidstheden om naturværdier blandt alle kommunens borgere, -unge, såvel som ældre.
På TØS’ vegne
Rune Hylby.

Arbejdsgruppen udvidet
1. februar 2016.
Vi har i løbet af vinteren udvidet antallet af vand- og fiskeplejefolk i Arbejdsgruppen.
Tilgangen skal ses som en kærkommen lejlighed til at få lidt yngre kræfter ind i ”maskinrummet” i TØS.
Det er Kennet Egheim Jensen, 43 år og fra Hvidovre. Kennet har fisket siden han var 11 år gammel, og håber at kunne yde en indsats sammen med flere ligesindede omkring moderopfiskning til avlsbrug, restaurering af åer og etablering af gydebanker i TØS-området.
Uffe Lindholt er 47 år og fra Regstrup. Uffe håber at kunne bidrage med hjælp til det, som ligger ham mest på sinde, -bevarelse af miljøet til gavn for de næste generationer.
Andreas Findling-Rottem bor i København og er 27 år. Han studerer retorik på Københavns Universitet. Andreas arbejder desuden i DN for Hovedbestyrelsen, hvor han er engageret i det frivillige arbejde.
Jonas Bøgh Vangsgaard er også 27 år og bor ligeledes i København, hvor han studerer til skov- og landskabsingeniør. Jonas ønsker netop at målrette både studie og fritid mod vandløbsrestaurering og naturforvaltning.
Dermed tæller Arbejdsgruppen i alt 12 personer, som står for den daglige drift af TØS.
I den forbindelse er det vigtigt at slå fast, at alle vores medlemmer er mere end velkomne til at deltage i vores møder i Arbejdsgruppen.
Det er på disse møder, som holdes ca. en gang om måneden som minimum, at beslutningerne om TØS’ virke, bliver truffet.

50 gydegravninger opstrøms Åsen
23. januar 2016
Det er ikke hvert år, der er mulighed for ørrederne at vandre op til de øverste dele af Elverdamsåen. Ved Åsen 10 ved vejen mellem Soderup og Hvalsø skifter Elverdamsåen karaktér og bliver en lille bitte bæk med meget variable forhold. Her er flere steder blot få centimeter dybt om sommeren, men ved de store vinterafstrømninger som i december måned, har fiskene mulighed for at vandre helt op i spidsen. Den strækning, jeg var ude for at registrere gydegravninger på, er blot en kilometer lang. På strækningen talte jeg 50 gydegravninger i forskellige størrelser. De inddeles i tre størrelser: x > 1 m2 og ½ m2 < x < 1 m2 , som begge er havørredgravninger, og den mindste størrelse, x < ½ m2 , som estimeres at være gravninger fra bækørreder.
Som man kan se på optegnelserne på kortet, var ca. halvdelen af gravningerne bækørreder. Kortet er i øvrigt det originale kort, som jeg havde med ude langs åen, hvor optegnelserne laves undervejs man vandrer langs åen.
Der er yderligere optegnelser på kortet, der estimerer det samlede areal af gydesubstratet (gydegrus). Som man kan se på strækningerne, er der på denne del af Elverdamsåen tale om gydesubstrat på 280 m2 af vandløbsbunden.
Registreringen af både gravninger og gydesubstrat er yderst vigtig for at vurdere, om ørredbestanden kan klare sig, eller om den kan optimeres. Ligeså om der på sigt sker et fald i muligheden for at gyde, gennem registreringen af gydesubstratet.
Vi vil i TØS igen i år prioritere denne indsats i både Tuse Å-systemet, inklusiv alle tilløb, Elverdamsåen, Truelsbækken, Ellerenden, Ejby Å, Vintre Møllebæk, Taderød Bæk, Svinninge Å m.fl.