Nyheder

Nyheder

Arbejdsgruppen bestræber sig på løbende at holde medlemmerne orienterede om aktiviteter i TØS.

Derfor kan du følge links til højre på denne side, hvor der kontinuerligt vil blive lagt nyheder frem, og skulle du få lyst til at kigge lidt i arkivet, kan du følge aktiviteterne i en næsten 10-årig periode ved at klikke på de foregående års nyheder.

Du kan desuden kikke på nogle af TØS’ årsberetninger ved at klikke på link i toppen af forsiden under menu-punktet, Årsberetninger, som vi har lagt i pdf. format. Efter 2011 er der ikke udarbejdet årsberetninger, idet vi udelukkende orienterede vores medlemmer via hjemmeside, Nyhedsbrev og Facebookside.