Udsætningsplan

Udsætningsplan

I Tuse Å-systemet er udsætning af yngel og halvårsfisk for længst ophørt, idet åen i dag er så godt som selvreproducerende.

Til gengæld er vi nødt til at overholde udsætningsplanen for Isefjorden.

Derfor har vi igennem mange år, opfisket moderfisk fra Tuse Å for at imødekomme behovet for udsætning af smolt til Isefjorden. Vi har valgt, i samråd med DTU Aqua i Silkeborg, at udsætte fisk af lokal afstamning, altså Tuse Å-ørreder, idet disse fisk igennem ørred-generationer er bedst tilpassede forholdene i Tuse Å. De lokalt tilpassede ørreder, vi avler på, har i gennemsnit 2/3 vilde gener i sig, mens resten af gen-materialet stammer fra dambrugsfisk. Se iøvrigt vores avlsstrategi og genetik.

I Isefjordens øvrige vandløb udsættes ørreder fra Kolding Å, der anses for at være “næsten” vilde.
Udsætning af smolts i vandløb til Isefjord

Vandløb Antal fisk Antal Stationer
Tuse Å 23.000 1
Sydkanal 23.900 1
Nordkanal 23.900 1
Elverdams Å 10.000 1
Ejby Å 10.000 1
Vejlemølle Å 6.000 1
Fuglebæks Å 4.000 1
Drags Kanal 4.100 1
Sum 104.900 8

Peter W. Henriksen