Smoltundersøgelser

Smoltundersøgelser

Smoltundersøgelse i Tuse Å

I foråret 2008 iværksatte Skov og Naturstyrelsen en smoltundersøgelse i Tuse Å-systemet på opfordring fra TØS. Undersøgelsen blev foretaget af Peter W. Henriksen fra Limno Consult.
Årsagen til undersøgelsen var, at Skov og Naturstyrelsen og TØS mente, det var godt at kende udtrækket af smolt før de store våde enge-projekter ved Løvenborg og i Mårsø Enge gennemføres.
Skulle der blive mistanke om tab af smolt pga. projekterne, ville det således kunne dokumenteres om det er tilfældet eller ej.
Der blev opstillet en enorm ruse, som spærrede Tuse Å helt mellem Jernbanebroen og Nykøbingvej for at fange de udtrækkende ørreder (smolts) til Isefjorden. Al fangst blev genudsat levende nedstrøms efter registreringen.
Det var den anden smoltundersøgelse foretaget i Tuse Å.
Den første fandt sted i 1999, men dengang var der stadig udsætninger af yngel i åen og den naturlige produktion var ikke så stor. Siden har en lang række restaureringsprojekter og garnfredningen i fjorden gjort bestanden selvreproducerende, sådan at der i denne undersøgelse udelukkende måltes natur-smolts.
Det var ikke sikkert, at deres antal var det samme, som dengang, der blev sat supplerende ørreder ud.

Se hele undersøgelsen her.