Forskning

Forskning

Sandfang virker i Tuse Å.

Bent Nielsen, der er mangeårigt medlem af TØS og en del af Arbejdsgruppen, har i forbindelse med sit specialestudium på Syddansk Universitet, undersøgt sandfangenes betydning for ørredernes succés på gydebankerne.

Sandfangs betydning for sedimentindlejring, iltforhold og overlevelse af ørredyngel i gydegravninger (Bent Nielsen, SDU, 2003).

Sandvandring er et udbredt problem i mange danske vandløb, og mange steder er det en af hovedårsagerne til, at ørredbestande ikke opretholdes ad naturlig vej. Sandet indlejres i ørredens legebanker og nedsætter overlevelsen af æg og yngel.
Denne undersøgelse omfatter otte sandfang i to sjællandske vandløbssystemer og deres effekt på sedimentindlejring, iltforhold og overlevelse af ørredyngel i legebanker. Sandfangenes effektivitet blev målt ved hjælp af sedimentfælder og befrugtede ørredæg. I alt 84 sedimentfælder blev placeret op- og nedstrøms for sandfangene.
Undersøgelsen viste, at velfungerende sandfang kan reducere sedimentindlejring, mindre end 2 mm i ørredens legebanke med op til 75 %.

Læs hele rapporten her.