Ulovligt Fiskeri

Ulovligt Fiskeri

Fiskeriopsyn.

I Tuse Å’s Ørredsammenslutning slår vi hårdt ned på ulovligt fiskeri.

Både hvad angår sportsfiskeri og fiskeri med garn og ruser. Derfor har TØS også et team af fiskeriopsynsmænd, der hører under Fiskeri-inspektoratet i Roskilde, og som sådan er beskyttet af reglerne for opsynsmænd.

Står du i en situation, hvor du er i tvivl om fiske-retten, eller der er tale om decideret ulovligt fiskeri, bedes du rette henvendelse til formanden, Rune Hylby på mobil: 2536 4280. TØS vil dernæst sørge for, at sende én af vores opsynsmænd til åen.

Garnbuster-teams

Det er ikke kun medlemmerne af Tuse Å’s Ørredsammenslutning, der har fået øjnene op for det gode fiskeri. Det har andre også. Derfor har TØS i flere år haft såkaldte garnbuster-teams, der kontrollerer hele Tuse Å-systemet for ulovlige garn og ruser. Hele efteråret, fra tidlig sensommer til langt ind i fredningstiden, patruljerer TØS ugentligt, og finder vi ulovlige ruser eller garn, bliver de naturligvis anmeldt til Fiskerikontrollen og eventuelt indleveret til Holbæk Politi.

Læs her om én af vores “fangster”.
Umærkede garn og ruser er hittegods, hvilket TØS bestemt har i sinde at rette os efter. TØS har justitsministerens ord for, at det ikke er ulovligt at indbringe umærkede garn og ruser til politiet, såfremt det foregår ifølge reglerne for håndtering af hittegods under Hittegodsloven. TØS har efterhånden indleveret ikke så få redskaber til Holbæk Politi.

Læs her om TØS’ håndtering af umærkede garn og ruser.

Reglerne for fiskeri med ruseredskaber i vandløb er klokkeklare og kan derfor ikke misforstås. Det tilkommer den, der sætter ruser i åen, at fiske lovligt. Reglerne, i hele sin ordlyd, kan findes under “bekendtgørelse” her på siden.