Sommerfiskeri

Sommerfiskeri

Fluefiskeri efter bækørred i Tuse Å
Efter mange års Fluefiskeri i Tuse Å, lærer man åens lunefulde bækørred at kende. Man lærer hvornår, og hvor man på forskellige årstider kan være heldig at fange, møde eller gense en af åens store bækørreder.

Det lyder måske forkert at man kan møde en bækørred, men jeg har igennem tiden mødt en del fisk som har så tydelige kendetegn, at jeg ved, den har jeg hilst på før. En sjov oplevelse er ”Gamle Ole”, en gammel hidsig arret bækørred-han på ca. 53 cm, som jeg ”mødte” to gange under el-fiskeriet i ’99 og 2000. Ham havde jeg fornøjelsen af at fange i foråret 2001 og igen i sommeren 2002. Det var som om, han havde fundet sin endelig plads i åen, for der var kun 20 meters forskel på, hvor jeg havde fanget ham året før, og så vidt jeg ved, har han ikke været fanget de år ved el-fiskeriet.
Mit eget fiskeri efter åens bækørreder starter som regel omkring 15. april, på dette tidspunkt har bækørrederne genvundet deres kondition efter vinterens anstrengende leg og revir kampe. Mit fluefiskeri efter åens bækørred foregår på åens øvre del omkring Nybro og ned til Hesselvad bro. Det er ikke svært at fange en bækørred i Tuse Å, på denne årstid, men for at have held med sit fluefiskeri i Tuse Å og for at opleve at fange en af åens store kæmper, er der forskellige ting man bør lære.

Naturen
Naturen langs åen ændrer sig dag for dag og det er vigtigt, at man som fluefisker lærer at bruge åens træer og urter som skjul. I det tidlige forår er vandstanden ofte høj og bækørreden står dybt, så de kan se en fluefisker på lang afstand, -ofte 8 til 10 meter. Først på sommeren og senere skal man være opmærksom på, at selv om vandstanden falder til 25 til 50 cm i snit, står de store bækørred altid i de dybeste huller i åen og har derfor altid det største vindue til verden over sig, og at de er blevet store, fordi de let bliver skræmt af selv små afvigelser i dens omgivelser.

Støj
Tuse Å er en lille å, hvor trykbølger (skridt langs åen), hurtigt bliver kastet tilbage, fordi åens bredde er lille. Så gå på list, som en lille indianer. For den som kan gå på list, får mange flere natur- og fiskeoplevelser i Tuse Å.

Fluekast
Fluekast eller fluefiskeri i Tuse Å kan i løbet af foråret og sommeren være besværligt. Den hurtige opvækst af urter og træernes tunge grene gør det ofte svært at lægge fluen der, hvor man gerne vil have den til at lande, men med en del øvelse finder man hurtigt ud af, at vejen til åens store bækørred ofte er der, hvor andre ikke kan fiske. Så det er nødvendigt at man behersker rullekast og underhåndskast/svitsekast for at komme på kastehold til åens store bækørred.

Insektlivet og valg af fluer
Naturen og livet langs åen forandrer sig i løbet af foråret og sommeren, og fra år til år. Det samme gør insektlivet og valget af de fluer, jeg bruger. Jeg vil i det følgende beskrive hvor jeg fanger nogle af mine bækørreder og hvilke fluer, jeg bruger på forskellige årstider. Til mit fiskeri efter åen bækørred bruger jeg en fluestang på 9 fod klasse 5/6, med en flydende WF flueline og et forfang på ca. 3,5 meter.
Insektlivet i Tuse Å har med tiden forandret sig en del fra da jeg begyndte at fiske i åen. Før i tiden var der ikke så mange forskellige arter og antallet var ofte ringe. Men med tiden, hvor åen har fået det meget bedre, er artsrigdommen steget meget og sværmningen af de forskellige arter er blevet større og mere konstante, dette har været med til, at jeg som fluefisker/fluebinder, har kunnet koncentrere mig om et mindre antal fluer, som passer perfekt til åen.

Disse insektlarver eller voksne insekter er følgende:

Nymfer:
Døgnflue, baetis rhodani. Basisføde, findes overalt i åen, hele året. Fluen: Pheasant Tail.
Ferskvandstangloppe, gammarus pulex. Basisføde, findes overalt i åen, hele året. Fluen: lysebrun og grå tangloppe-imitation.
Vårfluelarver, findes overalt i åen, hele året. Flue: Sprok. Olivengrøn og brun (fritlevende larve). Mørkebrun og hvid (husbyggende larve).

Tørfluer:
Døgnflue, baetis rhodani. Findes i et større antal i åens øvre løb, maj-juni og september-oktober. Flue: mørkebrun/rødbrun klinkhammer special.
Vårfluer, findes overalt i åen fra maj-oktober. Flue: mørkebrun og sort rackelhane, kort vinge.
Kvægmyg, findes overalt i åen fra maj-oktober. Flue: sort superpuppe.
Dovenflue, findes overalt i åen i maj-juni. Flue: mørkebrun/rødbrun rackelhane med længere vinge.

Landinsekter:
Græshoppe, findes overalt ved åen fra maj-oktober. Flue: lys grå og olivengrøn græshoppeimitation.

Andre effektive fluer:
Brun Flash, yngelimitation.
Red Tag, kribble-krabble-flue.
Black Zulu, kribble-krabble-flue, provokator.

Det er disse fluer jeg bruger i løbet af min fiske sæson i Tuse Å. Jeg vil nu beskrive nogle pladser i åens øvre løb, hvor jeg ved, at her holder større bækørred til.
Standplads 1. Opstrøms Nybro er der et sted, hvor der står en elmast på den side hvor elmasten står, er der et træ og nogle buske. Neden for disse buske er der en dyb rende. I slutningen af strømrenden hvor åen snævrer en smule ind, her har strømmen lavet et godt hul i bunden hvor 50 % af den føde der kommer drivende ned gennem vandløbet passerer. Her står der næsten altid en fisk i en god størrelse, ofte på 30-40 cm. Du vil ofte når du fisker denne plads af, opdage at din flue mister drevet inde i hjørnet, men det skal den, – den fisker der venter, får fisken.
Standplads 2. Nedstrøms Nybro ca.100 meter kommer du til et lille afvandings rør, nedstrøms for dette rør står der et træ, bag dette træ står der ofte meget store bækørred. Egen personlig rekord fra åen er fanget på denne plads, 57 cm, 2,3 kg. Denne plads fisker jeg med en nymfe opstrøms. Jeg lægger fluen ca. 2 meter opstrøms træet så fluen får tid til at synke. Når jeg fornemmer, at fluen er på højde med træet begynder jeg at løfte stangspidsen, så nymfen stiger stille og roligt mod vandoverfladen, det kan ørreden ikke stå for.
Standplads 3. Nedstrøms Hesselvad bro kommer der en lang række træer. Lige før disse træer slutter, står der en gasrørsmarkering. På dette stræk som er et langt buet sving står der ofte en del mellemstore bækørred, pladsen er med årene blevet svære at affiske, fordi træernes grene hænger ud over vandløbet, men det betaler sig ofte at ødelægge et forfang eller to på denne plads, for her står fisk.
Jeg håber, at du har fået inspiration til at udvikle dit fluefiskeri i Tuse Å, for du finder ikke mange steder i Danmark, med så flot en bestand af bækørred. Det skyldes selvfølgelig et stort stykke arbejde af alle de mennesker, som arbejder frivilligt og aktivt for en sund fiskebestand, og fordi vi, der fanger fisk i åen, fisker med omtanke og genudsætter de fisk, vi fanger.
Knæk & Bræk, En Glad Fluefisker.

Af Per Boye Svensson