Isefjorden

Isefjorden

Ulovligt fiskeri i Isefjorden

15. november 2011.
I den senere tid har der været flere tilfælde af ulovligt fiskeri i Isefjorden. Det drejer sig desværre om sportsfiskere, der ikke helt har sat sig ind i reglerne for området omkring både Munkholmbroen, og Ejby Å.

Ved et tilfælde i november, stod to lystfiskere og fiskede ved Munkholmbroen. Begge lystfiskere fiskede ulovligt, idet der er et halvårligt fredningsbælte på 500 meter ved Munkholmbroen, da et lille ørredførende vandløb, Ellerenden har sit udløb lige syd for broen. Der er opsat 2 skilte, ved broen, der klart og tydeligt fortæller, at man ikke må fiske tættere end 500 meter fra broen fra 16. til september til 16. januar.

I et andet tilfælde, stod et par lystfiskere mindre end 100 meter fra udløbet af Ejby Å. Også her er der en fredningszone på 500 meter fra åmundingen. Denne fredningszone er endog helårlig. Værst af alt var næsten, at ”vandet ud for å-mundingen nærmest kogte af fisk”, fortæller en lystfisker, der også var i området. Sandsynligvis var der tale om små havørreder, der ventede på nedbør, så de kunne passere strandvolden og vandre op i Ejby Å på gydevandring. Informationer om reglerne kan findes på: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=86519.