Fangster 2015

Fangster 2015

Hug på flot aften

26. marts 2015

Nikolaj Winther har sendt os følgende fine rapport: ”En rigtig flot aften ved åen. Min fjerde tur siden premieren og siden jeg meldte mig ind i TØS! Efter et par ture uden overhovedet at have set eller hørt noget, havde jeg stor tiltro til dagens fiskeri, -og hvilken dejlig dag. Termometeret i bilen sagde 9 grader, men det er nok lige positivt nok.
Jeg startede fiskeriet ved Slusen og fiskede opstrøms. Et par hundrede meter opstrøms fik jeg første kontakt. Et par små bump til spinneren blev afløst af et kontant hug. Desværre var det alt, hvad det blev til. Men første kontakt med en havørred var en realitet og det har så sandelig vækket lysten til mere!
Måske bliver det næste gang, at det lykkes!” Slutter Nikolaj sin fine beretning.

Morten Birch er ofte garant for fisk

1. marts 2015

”Kan da også lige fortælle om min tur på premiere-dagen den 1. februar. Ankommer lidt sent til p-pladsen ved Åkalvebroen, for at se, der er fuld optaget med biler. Får dog mast min bil ind imellem de andre. Solen skinner fra en skyfri himmel og det er 4 plusgrader, en dejlig følelse af forår blander sig med fiskefeberen. På trods af de mange biler, er der ingen fiskere at se på å-strækket, så jeg angriber de to broer umiddelbart opstrøms. Fluen, -en ”firetiger” på rør, får lov at passere de standpladser, der er her uden der sker noget. Der er rigtig høj vandstand, men åen virker ikke så uklar, som jeg havde frygtet. Fluen kan ses mere end en halv meter nede i vandet. Fisker herefter nedstrøms over hestefolden og ud til Slusen uden det mindste tegn på liv. Der burde jo være masser af fisk med den fine vandstand, og min synke 5-line giver ofte bundkending. Men nej, ikke noget hug. Snakker med et par andre lystfiskere nede ved Slusen. Den ene havde haft en følger tidligere oppe ved Nybro, men ingen landet. Jeg skifter den noget hidsige flue ud med en lille “sommerflue”, a la Beiss på rør. Fisker tilbage mod p-pladsen. Halvvejs på hestefolden er der kontakt, gode dybe ryk, men det snyder lidt da den lille dame på 43 cm kommer til syne. Havørred-hunnen har lidt “falmet tøj” på og er lettere slank.
Men det var dog liv, her sidst på dagen, hvor en mindre snestorm nu fejer over markene, og varmen er blevet til frostgrader. I Jernbanehullet er der heller ikke nogen hjemme, ej heller de andre hotspots. Vandet nåede at falde 8-10 cm på premiere-dagen, så måske er fiskene allerede ude i fjorden, eller fluerne var ikke de rigtige, eller…..!?”
Morten Birch

Fin fisk til nyt medlem

27. februar 2015

Vi har fået en fin fangstrapport fra ét af vores nye medlemmer, Keld Juul, der havde taget fluestangen med til åen. ”Som jeg skrev sidst (red. i min blog), har jeg meldt mig ind i TØS, og da vinden var dårlig til kysten, måtte jeg ned og få afløb for mit åfiske-gen. Jeg var spændt på, hvordan fiskestrækkene ville være. Da jeg kom frem viste det sig at være nogle rigtig fine stræk, som flere steder egnede sig rigtig godt til fluefiskeri, da der var god fart på strømmen. Ved godt, at der selvfølgelig er meget vand nu, men der er rimeligt fald flere steder, og åen er flere steder faktisk større end jeg regnede med. Så der kommer jeg helt sikkert til at bruge nogle timer spredt over sæsonen, som løber fra 1. feb. til 18. okt. på de øvre stræk. Fiskede et stykke af, hvor åen var smal og dyb med flere oplagte standpladser, men der var ingen kontakt. Herefter blev åen bredere og lavere, og jeg satte et par fluer i bunden, men det viste da, at jeg fiskede dybt nok. Fiskede et langt stykke og i et sving, kastede jeg fluen over til modsatte bred, og fluen var knapt landet, før jeg så en fisk i overfladen, som tog min flue. Sage- stangen flexede godt, og fisken brugte strømmen godt, men da det var en udleget fisk, kom den hurtigt ind til bredden, hvor jeg lod den ligge i vandet. Tog et par billeder og målte den til 55 cm og genudsatte den derefter hurtigt. Dejligt med kontakt på første tur, særligt når jeg tænker på de mange timer, jeg har brugt i Mörrum og Skjern, hvor der er langt mellem kontakterne. Godt nok en tynd bandit, som Jens Bang senere skrev, men min første Tuse å ørred var en realitet, og fantastisk med så godt å-fiskeri tilmed på Sjælland.
Så stor tak til TØS, som har gjort dette muligt, og jeg skal helt sikkert bidrage i det frivillige arbejde.
Fiskede igen i Tuse å tirsdag den 10. februar og efter kort tids fiskeri på et andet stræk end sidst, havde jeg en havørred på. Den stod i et dybt hul, og kastet inden, havde jeg mærket et stød i linen. Den røg desværre af efter kort tids fight, men det viser potentialet i åen, og jeg glæder mig til resten af sæsonen”.
Keld Juul

Det gik ellers så godt…..!

11. februar 2015

Jan Larsen fra Arbejdsgruppen har sendt følgende fangstrapport: ”Tuse å præmiere 2015 startede for mig den 2. Februar, da mit arbejde krævede min tilstedeværelse til selve premieren. Efter længe venten blev det endelig tid, nu skulle vinterens nye fluer prøves. Da jeg havde begrænset fisketid, var jeg ved åen før det blev lyst. Første kast ud over åens mørke vand og bang så sad fluen i et træ på den anden side af åen, flot Larsen! De næste kast blev forsigtigt lagt lidt fra modsatte bred og alt virkede nu som det skulle, -den nye synkeline var efter lidt øvelse en drøm at fiske med og fluen havde en god gang i vandet. Nu manglede der bare en fisk. Da der var gået omtrent tre kvarter efter min ankomst forsvandt en halv kubik-meter åbrink under mine fødder og Larsen lå nu midt ude i åen mellem Tuse-broerne (kæft det var koldt)! Der var heldigvis ikke så langt at svømme, men det blev så enden på den første tur til åen i år og der var ingen fisk under eller over vandet”.

Knæk og bræk Jan Larsen , ses måske derude, kig efter en gut iført våddragt.

Premiere-fisk.

2. februar 2015

”Så blev premieren i Tuse Å skudt i gang i dag”, skriver Mads Bjerre Jensen, der er næstformand i TØS. ”Først mistede jeg en havørred på ca. 70-75 cm. Men et times tid senere måtte denne flotte farvede hanfisk en tur på land. Efter et par billeder blev den nænsomt genudsat, så den også også i fremtiden kan være med til at sikre bestanden af havørreder i Isefjorden”, fortsætter Mads sin fine beretning. Havørreden blev fanget på en Mepps Anglia str. 4, der kan komme godt ned i den tunge vinter-strøm.
Også Lars Høpfner havde held med sin premieredag i Tuse Å den 1. februar. Først var der en havørred, der fulgte efter Lars’ blink, og dernæst huggede en farvet fisk omkring en halv meter, som Lars fik ”slået af”, så den slap for en tur i græsset. Lars fangede sine fisk på den nye genslyngede del af åen, hvilket vi er oprigtig glade for at høre.
Der var omkring en halv snes lystfiskere afsted fra morgenstunden, og flere fulgte op ad dagen. De fik alle en god bid vinter-sol og ikke mindst kolde fingre, da det ikke var mere end et par graders varme.