Etik-moral

Etik-moral

Moralkodeks for medlemmer af Tuse Å’s Ørredsammenslutning.

Hvis du overvejer at melde dig ind i TØS eller at forny dit medlemskab, så læs det igennem og tænk efter. Vi du være med i et naturprojekt og nyde naturen og fiskene i ny og næ? Eller forventer du bare fisk på tasken og i fryseren i lange baner? Tilhører du sidstnævnte type, så må du hellere søge et andet sted hen – evt. til en put and take sø.

Tuse Å`s Ørredsammenslutnings moralkodeks:


Som medlem af Tuse Å´s Ørredsammenslutning er du deltager i et miljøprojekt, hvor målet er at genskabe en selvreproducerende ørredbestand i Tuse Å-systemet.

Midlerne hertil er at forbedre miljøet og sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskebestanden.
Medlemmerne er ansvarlig for, at lystfiskeriet udøves bæredygtigt, hvilket vil sige, at fiskeriet sker med den største respekt for gydebestanden af ørreder. Det forventes, at hvert medlem højest hjemtager to ørreder hvert år, jf. fiskereglerne, og at alle bækørreder og tidlige opgangshavørreder genudsættes forsigtigt efter afkrogning i vandet.

 

 

Hvis du skal genudsætte fisken:

 • Generelt har fisken bedst af at være nede i vandet….! Tag den ikke op af vandet, men løs krogen nede i vandet.
 • Tag aldrig fisk op af vandet i frostvejr, for så bliver fisken blind, idet nethinden hurtigt fryser til.
 • Fisk med kroge uden modhage, idet du kan klemme modhagen ind med en tang.
 • Fugt dine hænder inden du rører ved fisken.
 • Under fiskeri med orm, at fiske med store enkeltkroge. De kroger nøjagtigt lige så godt som en lille tre-krog. Men den lille trekrog skader fisken, idet der er risiko for at fisken sluger krogen.
 • Brug et knudeløst fangstnet.
 • Fight ikke fisken for længe, men hold den hårdt. Den kan dø af mælkesyreforgiftning.
 • Hav altid en tang indenfor rækkevidde til at løse krogen med.
 • Vær særlig nænsom, når vandet er varmt og derfor mindre iltrigt.
 • Brug ikke for tynd line, som kan briste eller forlænge fighten.
 • Indstil fiskeriet under smoltudtrækket i april.