Efterårsfiskeri

Efterårsfiskeri

Havørredfiskeri efter opgænger i Tuse Å´s nedre del.
Brian Hansen beretter her om, hvad han mener, der er vigtigt for at have en reel chance for at fange én af de grove Tuse Å-ørreder. Brian fisker hovedsagligt på strækningen fra Nykøbingvejen til Slusen. ”Særligt de sidste par hundrede meter ned til slusen rummer altid mange gode fisk,” siger han. Vigtigt er det dog, at man bevæger sig rigtigt langs åen!
Hugget kommer hårdt og brutalt. Bremsen hyler og stangspidsen bliver trukket hårdt nedstrøms. Panikken bredder sig, fisken er efter 10 sekunder mindst 100 meter nedstrøms. Jeg vælger at løsne bremsen og derfor vælger fisken at stoppe sit vilde udløb og kommer derefter opstrøms imod mig. Jeg kan nu se store hvirvler, hvor fisken er.
Mindst 10 kg, -tænker jeg og får efterfølgende bekræftet, at fisken er ca. 1 meter lang.
En stor hanfisk med kæbekrog. Dovent og roligt svømmer den over ved modsatte bred. Her eksploderer den og svømmer 50 meter opstrøms i rasende fart, de sidste 5 meter helt inde i kanten af rørskoven. Fiskeshit!!, -linen sider fast omkring rørerne og derefter er det slut. Havørreden er væk, og der er kun de store bølger tilbage på vandet.
Oplevelser som denne er der mange, der har prøvet ved Tuse Å. Problemerne er for lidt plads, i for lidt vand og meget frisk og grov fisk. Ikke som på kysten, hvor der er masser af vand til at fighte fisken på, – altså ikke de samme prøvelser og problemer som i åen.
Betingelsen for at have gode chancer for, at kunne prøve oplevelsen af at fange en stor fisk i Tuse Å, er at forstå, at havørreden i Tuse Å er meget sky og vanskelig at komme tæt på, som regel på grund af meget lav vandføring ved en normal god dansk sommer.
Havørreden vandrer tidligere op i åen, end de fleste aner. Allerede før Sankt Hans, hvis der er en fornuftig vandføring. Det vil sige nordlig vind i en længere periode og samtidig godt med nedbør. Da har man fornuftige forhold til havørredfiskeri i Tuse Å. Det er meget vigtigt at forstå, at havørreden har både øjne og hørelse (følesanser i sidelinen langs fiskens sider). Det vil sige, gå meget forsigtigt og samtidigt hold en god afstand fra åkanten. Man skal holde sig visuelt ude af syne, set fra fiskens øjne. Dernæst går man langsomt ned til åkanten og måske i vandet hvor man har besluttet sig for at fiske. Mange gange kan det betale sig at starte med at holde en halv times pause, før man begynder at fiske. Tit kan man med lidt held lokalisere synlige fisk, der bevæger sig, eller markerer deres tilstedeværelse i form af trykbølger eller hvirvler på overfladen. Fisken flytter sig relativt meget, hvis der er ro på pladsen, og hvis fisken opholder sig på en fast standplads. Tramp i åbrinken, samt overfiskning trykker fisken øjeblikkeligt, og den bliver derefter meget sværere at fiske til uden at skræmme den yderligere.

Fluefiskeriet
Fluerne, der bliver brugt ved dagfiskeri, er typisk grålige eller lyse med lidt flash. Når skumringen kommer eller ved grumset eller uklart vand, er det tid for brun/røde eller sort/røde fluer, igen med lidt flash. Fluerne er typisk str. 8 til 4, gerne med en lille smule belastning. Fisken er ikke bange for at bevæge sig flere meter for at hugge. Glasklare liner og skydehoveder i aftm 7-9 er at foretrække. Intermidiate eller flydende line er OK for sommerfiskeri. De rigtige synkeliner kan næsten kun bruges ved meget høj vandføring, det vil sige typisk forårsfiskeri, men også enkelte gange ved kraftig nedbør i sommertiden.
9-11 fods stænger er nemmest at styre, fordi der generelt er pæn høj bevoksning ved Tuse Å om sommeren. Forfanget har jeg generelt ikke tyndere end 0,25 mm. På grund af chancen for ridser eller slitage fra bevoksningen, enten på land eller i vandet. Da fighten tit er langvarig og sej, skal der lægges pænt pres på fisken under fighten, hvis den ikke skal kunne nå at lave for stort kroghul i kæben på fisken, og fisken mistes.

Spinnefiskeriet
Som ved fluefiskeriet, er det ved spinnefiskeri meget vigtigt, at lave så få kast til fisken som muligt, men gerne så lange som muligt, da chancen for at skræmme fisken enten ved trykbølger i brinken eller vandet er mindre. Samtidig har fisken sværere ved at se fiskeren på grund af større afstand mellem fisk og fiskeren.
Fisk en spinner eller blink ca. ½ meter over bunden, så vil fisken sagtens kunne registrere og se den valgte agn. Spinneren eller blinket må gerne have nogle kradse farver, enten gul/orange eller rød/orange ved uklart vand. Messing eller kobber er også fint. Vægten ligger fra 7 op til 12 gram. Stangen til spinnefiskeri er 8-10 fod, for at kunne række ud over rørkanten, samtidig er fisken også nemmere at styre under fighten med den lange stang. Linen skal til mit fiskeri have en brudstyrke på mindst 5 kg, da der som tidligere nævnt er tale om meget stor chance for grov fisk og man er tvunget til at kunne presse meget hårdt, hvis man skal have en god chance for succes.

Nordlig vind og godt med nedbør, så er det havørred-tid i Tuse Å. Resten er op til fiskeren.

Af Brian Hansen