Bekendtgørelse

Bekendtgørelse

Almene regler for fiskeri.

Der er naturligvis regler for det rekreative fiskeri i Danmark. Det rekrative fiskeri er både fiskeri med stang og snøre (sportsfiskeri) og fiskeri med garn og ruser (fritidsfiskeri). Disse regler gælder både fiskeri i ferskvand og i saltvand. Under de almene regler for fiskeri er eksempelvis fredningstider og mindstemål naturligvis grundlæggende for bevarelse af fiskebestande i Danmark. Ligeledes er bestemmelserne omkring fisketegnet og fiskelicensen. Disse regler er vi naturligvis også underlagt, og skal til enhver tid overholdes.

I Tuse Å’s Ørredsammenslutning har vi fastsat regler, der yderligere beskytter vores fiskebestand, se disse under Fiskeri-regler.

Læs her om loven for det rekrative fiskeri

Ålebekendtgørelsen.

Den nye ålebekendtgørelse, der på nogle punkter afløser bekendtgørelsen for det rekreative fiskeri (ovenstående) indeholder én væsentlig forskel. Det er nu kun tilladt at fiske med ruser i åen i september måned.

Læs hele teksten her

Isefjordsbekendtgørelsen.

Tilbage i 1995-96, var TØS med til at forhandle den meget omstridte Isefjordsbekendtgørelse igennem. Det var den første af sin art, hvor interesseorganisationerne “sad rundt om bordet”, og forhandlede. Vi fik væsentlige punkter igennem, bl.a. det udvidede fredningsbælte i Holbæk Fjord, hvor alt fiskeri blev forbudt i en lige linie fra Holbæk Havn til Hørby. Desuden blev garnfiskeri (og trolling) forbudt i hele Tempelkrogen.

Læs hele Isefjordsbekendtgørelsen her