Medlemsskab

Medlemsskab

Medlemskab af Tuse Å’s Ørredsammenslutning.

Ønsker du medlemskab af Tuse Å’s Ørredsammenslutning deltager du i et lokalt forankret miljøprojekt.

elfiskeri-08Miljøet går forud for fiskeri.

Derfor har vi igennem mange år været banebrydende indenfor miljø-arbejde i Danmark og bliver ofte brugt som mønster-eksempel.

• Vi har utallige gange været vært for uddannelse af lystfiskere med henblik på at ”klæde dem på” til arbejdet med vandløbsrestaureringer.
• Vi har sågar været vært for en konference, hvor 50 af verdens ”Vip’ere” indenfor forskning af ørreder og laks deltog.
• Vi har været brugt, når specialestuderende fra bl.a. RUC har undersøgt og siden forsvaret deres speciale vedr. vandløb og miljøet omkring. Derfor har vi et vidtrækkende kendskab til miljøet i Tuse Å, -det være sig lige fra radiomærkede ørreder, til betydningen af sandfang i forhold til overlevelsen af øjen-æg i gydebanker.
• Vi er ofte blevet fremhævet af Danmarks Sportsfiskerforbund, som et mønstereksempel, trods det, vi ikke er medlem af forbundet.
• Vi har et nært og respekteret samarbejde med adskillige institutioner i Danmark, bl.a. DTU, Aqua, Skov- og Naturstyrelsen, Sjællands Ørredsammenslutning, Kommunerne mfl.

Vi er uafhængige og vores, til tider skarpe, holdninger er kendt i brede kredse.
Vi går ikke på kompromis med vores grundlag og målsætning.

Derfor har vi opnået resultater, ingen turde håbe på, siden vi begyndte vores virke i 1981.

Som medlem af Tuse Å bedes du derfor læse vores fiskeri-regler og vores moralkodeks.
Vi er gæster i naturen, hvilket du bør respektere.

 

 

 

Til gengæld lover vi dig, at du kan fiske i Danmarks bedste havørred-vand for den nette sum af 500.- kr. om året, og det er endda billigere endnu, hvis du indsender din fangstrapport, når året er omme. Vi refunderer nemlig 100.- kr. til dig for din fangstrapport.
Er du under 18 år, kan du blive junior-medlem. Det koster 275.- kr om året.
Du vil løbende modtage nyhedsbreve fra Arbejdsgruppen, hvis du noterer din email-adresse ved indbetaling.

Medlemskab af Tuse Å’s Ørredsammenslutning kan ske ved henvendelse til Poul Johansen på mail: poul@ryom-johansen.dk