Dagkort

Dagkort til Tuse Å

10. februar 2012.

Du kan købe dagkort til Tuse Å på store dele af strækningerne på de nedre dele af åen. Netop her har du mulighed for både natur- og fiskeoplevelser, idet strækningerne specielt om foråret rummer en god bestand af overvintrende havørreder. På Strækningerne kan du fange både grønlændere, nedgængere og de meget eftertragtede overspringere. Ved køb af dagkort er du samtidig med til at gøre fiskevandet og miljøet omkring det endnu bedre, idet indtægterne går til naturpleje, restaureringsprojekter, udsætninger mm. i Tuse Å-systemet.

Et dagkort til Tuse Å koster 100.- kr.
Dagkort-salget begynder 1. marts, og slutter 31. august, begge dage inklusiv.

Dagkortet er naturligvis personligt og der er indberetningspligt ved fangst.

Dagkort kan bestilles ved henvendelse til vores kassér, Poul Johansen på mail: poul@ryom-johansen.dk